Uw partner in asbestverwijdering


Asbestsanering is een vak apart. Het is natuurlijk niet voor niets bepaald dat u in bepaalde gevallen verplicht een beroep moet doen op de dienstverlening van een asbestsaneringsbedrijf. Dit heeft vooral te maken met het feit dat het verwijderen van asbest veel gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Wanneer u asbest in uw bedrijfspand of woning heeft, of u heeft het vermoeden van de aanwezigheid van asbest, dan kunt u gebruik maken van de uitgebreide dienstverlening van ASH Milieuservices.

Het professioneel verwijderen van asbest

Voor het laten verwijderen van asbest kunt u uitstekend bij ons terecht. Wij zijn voorzien van een Procescertificaat Asbestverwijdering. Dit betekent dat wij werken op een verantwoorde en veilige manier, waarbij er vanzelfsprekend ook optimaal rekening wordt gehouden met de belasting van het milieu. U bent bij ons niet alleen welkom voor asbestverwijdering, maar ook voor diverse andere services op het gebied van asbest en asbestverwijdering. Hierbij valt te denken aan het aanvragen van vergunningen die wettelijk zijn vereist of bijvoorbeeld het doen van een asbestinventarisatie.

Asbestverwijdering volgens de regels

Wij werken uitsluitend met goed getrainde en gecertificeerde vakmensen die precies weten aan welke regels en eisen de werkzaamheden moeten voldoen. Veiligheid staat immers altijd voorop wanneer het gaat om asbestverwijdering. We hebben het dan over onze eigen veiligheid tijdens het verwijderen van asbest, maar vanzelfsprekend ook over uw veiligheid. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd er door de Nederlandse overheid een start gemaakt met het opzetten van een goede regelgeving betreffende asbestsanering. Dit werd vooral gedaan om de volksgezondheid en het milieu beter te kunnen beschermen tijdens de asbestverwijdering. Anderzijds is er ook de wet- en regelgeving die direct betrekking heeft op asbest en waaraan alle ondernemingen en particulieren dienen te voldoen. Uiteraard zorgen wij er altijd voor dat al deze regels en richtlijnen in acht worden genomen en worden nageleefd.

Vakkundig en accuraat

Vanzelfsprekend gaan wij altijd verantwoord, vakkundig, veilig en accuraat te werk, zowel bij grote als kleinere projecten. Dit is een garantie die wij altijd bieden.

Gecertificeerde medewerkers

Om de veiligheid en betrouwbaarheid altijd te kunnen waarborgen werken wij uitsluitend met vakkundige en goed getrainde medewerkers met een ruime ervaring.

Gespecialiseerd en gecertificeerd

Wij gaan altijd volgens het spreekwoordelijke boekje te werk. Als gespecialiseerde onderneming in de asbestverwijdering zijn wij gecertificeerd bij de TUV Procescertificaat Asbest.