Procescertificaat Asbestverwijdering

TUV gecertificeerd
CI-certificaatnummer: 23028-6.1
SCA-code 01-C010132.01

 

VCA* 2017/6.0 

TUV gecertificeerd
CI-certificaatnummer: 23028-6.2.

 

NIWO Besluit inzamelen afvalstoffen & regeling vervoerder inzamelaars, handelaars en bemiddelaars

Niwo gecertificeerd
VIHB Nummer: 52031VIXX