Wie is ASH Milieuservices?

ASH staat voor Asbest Safety Holland. ASH Milieuservices BV werd in januari 2014 opgericht met als doel om asbestverwijdering voor iedereen toegankelijk te maken. Om dit te bereiken bieden wij niet alleen een doelgerichte service, maar zorgen wij er ook voor dat asbestverwijdering betaalbaar blijft. Vanzelfsprekend kunnen wij voorafgaande aan de werkzaamheden altijd een vrijblijvende offerte voor u opstellen, zodat u ook financieel precies weet wat u moet verwachten.

Betrouwbaarheid en veiligheid bij asbestverwijdering

Asbestverwijdering moet door een ervaren onderneming worden uitgevoerd en dit is natuurlijk niet voor niets. Blootstelling aan asbest is schadelijk voor de gezondheid. Het is daarom bijzonder belangrijk om de asbestverwijdering op vakkundige wijze aan te pakken, zodat er geen risico’s ontstaan waar niemand mee te maken wil hebben. Hier zorgen wij vanzelfsprekend voor. Wij zijn TUV SC530 gecertificeerd en werken uitsluitend met goed getrainde vakmensen, zowel op grote als kleine projecten. Veiligheid en betrouwbaarheid staan altijd bovenaan de prioriteitenlijst.

Diverse asbesthoudende materialen verwijderen en afvoeren

Asbest kan in de meest uiteenlopende materialen zijn verwerkt. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld stopverf dat voor veel panden werd gebruikt bij de afwerking van bijvoorbeeld rampartijen, maar ook aan eenvoudige golfplaten. Dit zijn natuurlijk slechts voorbeelden. Wij kunnen voor u controleren op de aanwezigheid van asbest en alle asbesthoudende materialen veilig verwijderen en verantwoord afvoeren.

Wij bieden u diverse belangrijke services aan. Wanneer de aanwezigheid van asbest is vastgesteld, en asbestverwijdering is verplicht of wenselijk, dan zorgen wij voor een veilige, vakkundige en verantwoorde asbestverwijdering. Bij sloopwerken moet worden gedacht aan milieukundig slopen. Dit houdt in dat reststoffen en afvalstoffen moeten worden geëvalueerd. Bij complexe of grote objecten en bijvoorbeeld bij objecten met een maatschappelijk belang kan projectbegeleiding noodzakelijk zijn. Asbest kan onverwachts vrijkomen, bijvoorbeeld wanneer er brand uitbreekt in een pand waar asbest in te vinden is of waarvan het vermoeden bestaat dat er asbest aanwezig is. In dit geval spreken we van een asbestcalamiteit en is een snelle en doeltreffende dienstverlening nodig.

Asbestverwijdering

Uiteraard kunnen wij voorafgaande aan de asbestverwijdering alle nodige stappen met u doornemen, zodat u precies weet hoe wij hiervoor te werk moeten gaan.

Projectbegeleiding

Hier kunnen meerdere zaken bij komen kijken, zoals ook het uitvoeren van inspecties en het opstellen van inspectieverslagen. Wij zijn uw professionele partner in projectbegeleiding.

Sloopwerken

Uiteraard is het ook zeer belangrijk om te zorgen voor een verantwoorde afvoer van de reststoffen en afvalstoffen. Hier kunnen wij vanzelfsprekend zorg voor dragen.

Calamiteitenservice

Heeft u te maken met een asbestcalamiteit, zoals bij een brand? In dit geval kunt u een beroep doen op onze speciale calamiteitenservice.